pomník generálmajora Antonína Sochora

Na široké základně ohraničené čtyřmi sloupky se zábradlím vztyčen hranolovitý sokl na kterém složen z pískovcových kvádrů vysoký hranol, který byl úůvodně zakončen pěticípou hvězdou, 2007 nenalezena. Na přední straně v 2/3 výšky zasazen bronzová reliéfní busta genmjr. Antonína Sochora. V dolní části umístěna kamenná deska s vytesaným a černě zvýrazněným českým nápisem: “ Zde tragicky zahynul při plnění/služebních úkolů/hrdina SSSR GENERÁLMAJOR/ Antonín Sochor”. Celý památník přetřen bílou barvou.