pomník hornické katastrofy

Z hrubě opracovaného žulového kvádru. Do čelní stěny zasazena deska z černého leštěného mramoru. Je vyplněna jmény 14 horníků zahynulých při výbuchu na dole Ferdinand 24.4. 1937. Kolem památníku terén upraven, v ose přístupová cesta, uzavřen kamennou zídkou s pilířky a železným zábradlím.