pomník hornické stávky

Na dlážděném trnoži se 3 schody stojí symbolicky naznačené ústí zřícené štoly dolu s prolomenou výdřevou, u které je plastika sedícího horníka v životní velikosti s přilbou. V pěst sevřená pravice podpírá hlavu, v levé ruce drží důlní kahanec. Nad výdřevou štoly pokračuje památník jako nepravidelně tesaný balvan, zakončený párem zkřížených kladívek, pod nimiž je nápisová deska s textem: NA PAMĚŤ CITICKÉ STÁVKY KVĚTEN 1894. Roku 1964 byl pomník přemístěn před bránu dolu Přátelství a doplněn o žulovou zeď s nápisy. Na levé zdi byl text: OČ NAŠI DŘÍVE BOJOVALI, MY DNES USKUTEČŇUJEME. Na pravé zdi text: PRACÍ ZAJIŠŤUJEME LEPŠÍ ZÍTŘEK. ZDAŘ BŮH. Roku 1994 byl pomník přemístěn zpět na původní místo.