pomník Jana Amose Komenského

V parčíku před střední pedagogickou školou je za nízkým plůtkem, složeným ze žulových jehlanců, propojených železným profilem zábradlí, osazen pomník J.A. Komenského. Mezi soklem zábradlí a pomníku je květinový záhon. Samotný pomník sestává ze žulového jehlanu, který má zkosené rohy a na plochách bronzové desky s reliéfními nápisy. Jehlan je komolý a na jeho vrcholu je žulový prstenec, tvořící základnu pro kouli, složenou z lichoběžníkových plátů mědi v sedmi řadách, spojených nýty. Ve spodní se střídají tepané pochodně, český lev, moravská orlice, ve druhé: v kruhových festonech názvy Komenského děl a beran, ve třetí: lilie a Komenského postava, ve čtvrté: v kruhových festonech díla Komenského a orlice, pátá: lilie v květu a výjevy ze života K., šestá: v kruhových festonech Komenského díla a okřídlený lev, v poslední, sedmé, řadě strom a geometrické útvary. Na soklu jsou další nápisy tepané v mědi. První nápis: J. A. K * 28. III. 1592 + 15. XI. 1670 (kolem na festonu " Kysilka Frant. - Karel Dvořák"). Město Litomyšl 21. VI. 1921 /památce J. A. Komenského/ měšťanosta t.č. Mudr. Fr.Lašek /dle návrhů arch Al. Meteláka/ provedli žáci zem. odb. školy za řed. ing. K. Preise projekt konstrukce/ za vedení odb. uč. K. Schnaidra spolu-/ práce J. Knotka čest. před. K. St. Sokol předs./ kuratoria Mg Ph J. Laub zást zem. výb. dr J.Krejčí" Druhý nápis: J. A. K. Kšaft (na festonu Novák Lad. - Jan Petráň) "Živ buď národe /posvěcený v Bohu/ neumírej muži tvoji/ ať jsou bez počtu!/ Požehnej ó Hospodine/ rytířování jeho a v práci/ rukou jeho zalib se Tobě!" Třetí nápis: J.A.K Kšaft (na festonu Josef Síč - Šaur Václ.) "Věřím i já Bohu/ že po přejití vichřic hněvu hříchy/ našimi na hlavy/ naše uvedeného vláda/ věcí tvých k tobě/ se zase navrátí/ ó lide český." Čtvrtý nápis: J. A. K. Kšaft (ve festonu Horčička Lad. - Jos. Kopecký) "Tobě také / národe český/ na rozžehnanou/ požehnání vyhlašuji/ od Hospodina Boha tvého/ abys ty přece byl a zůstával/ ratolestí rostoucí." U soklu na leštěné žulové desce: "Památník / J. A. Komenského/ postaven v roce 1921/ v okupaci odstraněn/ obnoven 1967.