pomník Josefa Dobrovského

Mramorový pomník byl vybudován Václavem Žďárským v r. 1902 ve Vrchlického sadech u Národního musea nákladem Besedy Dobrovský, jak dokládá nápis na vysokém žulovém soklu: "Josef Dobrovský / tvůrce slavistiky / zakladatel novočeské literatury / 1753 / 1829 / Postavila Beseda Dobrovský /v Praze 1902". Při náletu v r. 1945 byla socha poškozena. Po opravě došlo v r. 1947 k jejímu definitivnímu přenesení před nosticovský zahradní domek, který se stal útočištěm a bydlištěm Josefa Dobrovského po jeho odchodu na penzi. Po straně sign. Václ. Žďárský.