pomník K. Bendla

Pomník je situován v malém ostrůvku zeleně v ústí ulic Pod Kaštany a Na Zátorce. Na vysokém pískovcovém pilřri se zdobenými boky je posazena skladatelova busta. Podstavec je odstupňovaný, spodní, nižší část je šestiboká, střední pilíř má tvar válce, ze kterého vystupují reliéfní postavy: na opačných stranách je mužská stařecká postava s dlouhým plnovousem, v kápi a nahá postava mladé ženy s dlouhými vlasy s rozpřaženýma rukama. K ní se z jedné strany připojuje mladík s draperií přehozenou přes rameno, a za ním druhý mladík, rovněž nahý, jen s pláštěm. Z druhé strany se k dívce pojí stařec v dlouhém hávu, čtoucí si v knize, který má za zády nahého mladíka s draperií. Zezadu, jakoby na prsou starce v kápi, je nápisová deska : Postavilo družstvo pro zřízení pomníku léta Páně MCMXVI. Na pilířovém válci je majuskulní nápis: Karel Bendl.