pomník Karla Havlíčka Borovského

V kované ohrádce osmibokého půdorysu, na přední straně podepřeného zídkou (vyrovnává mírně šiký terén) je na vysokém soklu postavena socha K.H. Borovského. Sokl stojí na třech schodech. Je hranolový s okosenými nárožími, s mohutnou patkou ukončenou obloukem, s vysokým dříkem nahoru se zužujícím s konkávním prohnutím v dolní části, a ukončený profilovanou římsou. V přední straně soklu je nápis: „KAREL/HAVLÍČEK/BOROVSKÝ/1821-1856“ v dalších stěnách soklu nápisy: vpravo: „PŘISLUBUJTE SI MNĚ/POROUČEJTE SI MNĚ/VYHROŽUJTE SI MNĚ/PŘECE ZRÁDCEM NEBUDU“ vlevo: „MOJE BARVA ČERVENÁ A BÍLÁ/DĚDICTVÍ MÉ POCTIVOST A SÍLA“ vzadu: „NAVRHOVAL J. STRACHOVSKÝ, PROVEDLI BR. DUCHÁČKOVÉ”. Borovský stojí ve výrazném kontrapostu s rázně vztyčenou pravou rukou, levou si pozvedá dlouhý plášť, spadající mu až na prsa a sepnutý na ramenou. Má oblečenou čamaru sepnutou na prsa šňůrou. Výrazná tvář s mohutným knírem, rámovaná delšími hustými zvlněnými vlasy, hledí zachmuřeně před sebe.