pomník katastrofy na dole Döllinger

Pomník se nachází v parku zv. Sady Rudé Armády, který býval dříve východním rozšířením starého duchcovského hřbitova při kapli sv. Barbory. Zády se obrací k průjezdní silnici II/258 na hrázi rybníka Barbora, čelem k pěší východozápadní ose parku. Jde o ne příliš nápadný objekt v rovinné travnaté ploše mezi vzrostlými stromy. Z jihu k němu vede širší nedlouhý mlatový chodníček vymezený obrubníky. Jde o čtyřboký, kónicky se zužující pískovcový hranol, jehlancově zakončený, umístěný na dvoustupňovém podstavci podloženém dvěma žulovými a jedním betonovým obvodovým schodem. Vložené nápisové desky jsou z černé švédské žuly, rytá písmena jsou zlatě zvýrazněná. Objekt je bez barevného pojednání, povrch pískovcové části však nese známky plošného restaurátorského domodelování umělým kamenem. Památka je bez podrobnějších profilací, architektonický výraz je založen na stupňovité gradaci prostých hmot. První obvodový stupeň má hrubý cementový povrch betonového charakteru, v jádru je však zřejmě vyzděný z cihel, což je patrné z jižní strany na spodu stupně. Druhé dva stupně, žulové, jsou užší. Na nich spočívá dvoustupňový podstavec, spodní část je vyšší, bez nápisu, horní nižší, s vloženou obdélnou černou destičkou s nápisem Glück auf! Na podstavci je vztyčen nevysoký obelisk, kónický, nízkým jehlancem završený. Na přední straně ve spodní polovině nese v mělké nice vloženou svislou černou nápisovou desku, svrchu a zespodu obloukově zakončenou. Pamětní nápis na desce je symetricky koncipovaný, v němčině, s datem důlního neštěstí a se jmény zahynuvších (ve dvou sloupcích). Horní polovina obelisku je opatřena výrazně vystouplým reliéfem na motivy vavřínového věnce. Věnec má z pohledu pozorovatele levou část vavřínovou, avšak pravou z dubového listí. Obě zaoblené snítky, v horní části nespojité, jsou na spodu svázány stuhou. Takto ověnčené jsou uprostřed umístěné, rovněž reliéfně ztvárněné, hornické šlígle, tedy mlátek a želízko.