pomník Ludwiga van Beethovena

Pomník je vyhotoven z petrohradské žuly. Na vyvýšené půlkruhové plošině, opatřené masivním kamenným zábradlím, na čelech ukončeným srostlicemi žulových hranolů, je umístěn v ose půlpalcový hladký podstavec, v horní části dvakrát odstupněný a opatřený nápisem "Beethoven". Na podstavci umístěna bronzová plastika kráčejícího mistra jakoby proti větru, oděného ve vlající plášť, s nepokrytou, kupředu skloněnou hlavou. Pravice je spuštěna k boku, levice přidržuje klopu pláště. Celek doplňuje schodiště v šíři plošiny. Signováno na pravé spodní hraně podstavce sochy. Původně měl pomník dvě bronzové reliéfní alegorické desky znázorňující blahodárné působení hudby na lásku i útěchu, kterou hudba zmírňuje žal. Ty byly roku 1946 odstraněny a pravděpodobně zničeny. Roku 2012 byly na pomník osazeny jejich repliky z tvrzeného plastu s bronzovou patinou, autorem je nejdecký výtvarník a sochař Heřman Kouba.