pomník Martina Kopeckého

Na dvou stupních stojí čtyřboký, dole dvakrát odstupněním zúžený mramorový podstavec s propadlou výplní na čelní straně, v níž je vytesán nápis: Martin Kopecký. Na levé boční straně nápis: Věnováno od / pravovárečné- / ho měšťanstva / zakladateli / těchto sadů ku / 50 leté oslavě / roku 1884. Na zadní straně soklu vytesány letopočty 1777 + 1854. Na pravé boční stěně nápis: Gewidmet / von der breube / rechtigten Bűr- / gerschaft dem / Grűnder diesel / Anlagen zum / 50 jährigen Ju / bileum im Jah / re 1884. Podstavecje ukončen výraznou profilovanou římsou. Nahoře na plintě bronzová busta Martina Kopeckého na vlastním oblém profilovaném podstavci. Busta je vysoká asi 50 cm, celek asi 350 cm.