pomník Matouše Ulického

Kamenný pomník se nachází JV od chóru kostela sv. Petra a Pavla, v průchodu ke kostelu z náměstí. Kompozici tvoří stylizovaný sloup nesoucí kamenný kalich, usazený na tumbovém podstavci obráceném lícem k JV (do náměstí). Polygonální sloup zakončený geometrickou hlavicí nese na líci v horní části dříku zavěšenou bronzovou trnovou korunu. Podstavec je na líci opatřen nápisem MATOUŠ ULICKÝ a pod ním je na desce napsáno: ČÁSLAVSKÝ KAPLAN POD OBOJÍ OBHÁJCE UJAŘMENÉHO LIDU MUČEDNÍK ZA PRAVDU EVANGELIA PRO KALICH PÁNĚ DVAKRÁTE MUČEN RUKA MU UŤATA A TĚLO ROZČTRVCENO Na zadní straně je vytesáno: DLE NÁVRHU ARCH. B. KOZÁKA PROVEDL K. BOROVIČKA Předmětem ochrany je pomník Matouše Ulického na vymezeném pozemku.