pomník Mistra Jana Husa

Na jednoduchém odstupněném soklu ze světlé leštěné žuly, sestávajícím ze tří částí, stojí na menším soklíku bronzová socha Mistra Jana Husa. Na čelní stěně soklu je vyryt nápis MISTR / JAN HUS, na zadní pak POSTAVENO SNAHOU / OBCE A POKROKOVÝCH / SPOLKŮ V PEČKÁCH . Vlastní soklík sochy je signován SUCHARDA a označen jménem dílny LIL.G.BARTAK.LIBEŇ. Jan Hus je znázorněn v mírně podživotní velikosti, stojící v hrdém postoji, s nakročenou pravou nohou a vztyčenou hlavou. Je oděn ve splývavý, jednoduše, avšak pádně drapovaný šat. Ruce ohnuté v loktech má zdvižené na prsa - expresivně podanými prsty tiskne k srdci Bibli. Tvář výrazných ostrých rysů je rámována zvlněnými vlasy a kratším vousem. Předmětem ochrany je socha Mistra Jana Husa na vymezeném pozemku.