pomník Mistra Jana Husa

Pomník Mistra Jana Husa stojí v centru města, zhruba uprostřed Husova náměstí. Protože severní částí náměstí probíhá průjezdní komunikace lemovaná na obou stranách zelení a zbytek této části má parkovou úpravu, vytváří se tím dojem, že pomník je při severním kraji náměstí. Pomník přestavuje štíhlou dlouhovlasou mužskou postavu s plnovousem oděnou do jednodílného pláště na hrudi rozhaleného, stojící na skalisku. Levou nohu má mírně nakročenou dopředu, zahalené paže volně podél těla, pouze pravá ruka vyniká mírně dopředu z rukávu. Na zadní straně vlevo, jinak hrubě otesaného skaliska, je hladké obdélné zrcadlo s pětiřádkovým nápisem: “PAMÁTCE M. J. HUSI / PŘI JAZ. POMEZÍ LITOMĚ / ŘICKA POSTAVIL HU / SŮV SPOLEK V BO / HUŠOVICÍCH L. P. 1911.”. Kolem skaliska se povalují části kanelovaných sloupů, ty jsou buď součástí bloku sochy a nebo jsou ze samostatných kusů kamene osazené ve větší vzdálenosti. Tyto části sloupů zasazují sochu do prostředí zříceniny antického chrámu. Pomník je vytesán z pískovce. Při poslední opravě byla k soše na nízký sokl šikmo osazena pískovcová deska se sedniřádkovým nápisem: “Pomník M. J. Husa / z roku 1911 od L. Beneše // Monumentální secesní / socha postavena / na jazykovém / pomezí Litoměřicka / v roce 1911”. Kolem pomníku jsou osazeny nízké litinové sloupky, které nesly nízký železný plůtek, nahrazený při opravě, asi v roce 2005, prověšenými řetězy. Takto vymezená obdélná plocha ja zatravněna a v severozápadním koutě doplněna o nízké dřeviny.