pomník Mistra Jana Husa

Volně stojící v uliční zástavbě, na chodníku před poliklinikou. Na mohutném hranolovitém podstavci je nad jednoduchou římsou umístěna stojící postava M. J. Husa v životní velikosti. Podstavec tvořen ze soklu, který má čtvercový půdorys se skosenými rohy a horní strana soklu na třikrát ustupující, nad níž je posazen mohutný hranolovitý dřík o čtvercovém půdorysu. V přední části s nápisem. Nad jednoduše profilovanou římsou na nizounkém čtvercovém podstavci je umístěna stojící socha. Mistr J. Hus zobrazen stojící, váha těla spočívající na levé noze, celé tělo ukloněno vpravo, pravá noha vykročena, levá ruka pokrčena a ve výšce pasu držící rozevřenou bibli s kalichem, pravá vzpažená v pokrčení, žehnající národu. Postava oděna ve splývající dlouhý šat, na krku zavěšený křížek, na hlavě biret.