pomník Na stráž

Pomník padlým 1. sv. války "Na stráž" se nachází v parku na náměstí, na nízké široké podstavě, složené z čtvercových kamenných desek, k níž vede novodobá dlážděná cesta. Je tvořen sochou vojáka, vyobrazeného v plné zbroji a opírajícího se o pušku. Socha spočívá na vysokém hranolovém čtyřbokém soklu, který nese nápisy: čelně "NA STRÁŽ!", níže je umístěna tabulka z černého leštěného mramoru s nápisem: "Obětem nacismu umučených v koncentračních táborech". Pod ní je nápis "Padlým občanům / okresu / Bělé pod Bezdězem / 1931", vzadu na soklu jsou letopočty: "1914 1918", vpravo jména: "A. Pokorný / A. Ducháček". Voják je zobrazen frontálně v diagonálně směřujícím postoji s hlavou natočenou pohledově směrem vpravo v neúplném profilu. Pohyb hlavy sleduje natočení v ramenou a osa těla figury. Předmětem ochrany je pomník padlým 1. sv. války - "Na stráž" na vymezeném pozemku.