pomník obětem 1. svět. války

Pomník obětem 1. světové války je umístěn na střední ose Macharova náměstí v jeho jižní části. Střední osa náměstí je na jedné straně vygradována budovou Ústředního domu Ořechovka (obchodní a společenské středisko vilové kolonie), na opačném konci je situován předmětný pomník. Pomník je tvořen odstupňovaným soklem, na němž spočívá socha, znázorňujícího v nadživotní velikosti vojáka, který je raněn a v záklonu klesá k zemi. Na sobě má pěšáckou uniformu, u pasu zásobníkové sumky a dýku, na nohou ovinovačky. Vedle pravé paže leží helma. Hlava je zakloněná, oči zavřené, ústa pootevřená. Na čelní stěně podstavce je nápis "Střešovice svým padlým 1914-1918" (část nápisu zanikla, byla osekána, původně nápis zněl: "Střešovice svým padlým v boji za svobodu 1914-1918"), na zadní stěně: "Postaveno péčí občanů střešovických r. 1929". Po obou stranách podstavce jsou vyryta jména padlých. Pomník je údajně vytesán z vápence z Pučiště (Pučišća) v bývalé Jugoslávii (v dnešním Chorvatsku).