pomník padlých I. světové války

Figurální pomník padlých za I. světové války je situován v jádru obce, západně od Čestmírova náměstí, naproti budově Obecního úřadu Tursko. Materiál pískovec. Členitý kubizující podstavec s nakoso zalomeným středním dílem s odstupněnou horní částí má na čelní straně rytý nápis se jmény padlých v letech 1914-1918. Na podstavci stojí socha dívky s nakročenou levou nohou s dlouhými copy, splývavými šaty a lyrou při levé straně. U nohou má obětní nádobu, urnu a štít. Předmětem ochrany je pomník padlých za I. světové války na vyznačeném pozemku.