pomník padlých u Melegnana a Solferina

Pomník je umístěn u děkanství čp. 43, před jeho jižní průčelí. Pomník se nachází na území městské památkové zóny Písek. Památková ochrana se vztahuje na pomník bez pozemku. Pomník začíná třemi kamennými stupni, na ně navazuje hranolový podstavec. Všechny strany soklu jsou vyplněny mramorovými deskami. Na východní straně soklu je nápis: LÉTA PÁNĚ 1859/STATNĚ BOJUJÍCE V KRUTÝCH BITVÁCH/U MELEGNANA DNE 8. ČERVNA A/U SOLFERINA DNE 24. ČERVNA/PADLO SMRTÍ HRDINSKOU 872 VOJÍNŮV/A DŮSTOJNÍKŮV BÝVALÉHO PLUKU Č.11. Na další straně je nápis: POMNÍK AKADEM. SOCHAŘE/EMANUELA MAXE/POSTAVEN R.1861 V MÍSTĚ/BÝVALÉHO HRADEBNÍHO PŘÍKOPU/PODSTAVEC POMNÍKU ZVÝŠEN R. 1916/OPRAVENO R.1964 Sokl ukončuje profilovaná římsa s páskem s rostlinnými motivy. Nad soklem se nachází další kamenná deska, na které je ze strany vyryto: EM. MAX FEC: PRAGA 1861 Stojící lev je umístěn na vojenském rozprostřeném praporu. Proti hlavě lva se vztyčují hlavy dvou hadů (na nich nápisy "Sardinien" a "Frankreich"). Jeden z hadů obtáčí pravou přední nohu a hruď lva.