pomník padlým

Pomník padlým z 1. světové války se nachází ve středu města Blatná, na území městské památkové zóny Blatná. Pomník je situován v blízkosti areálu kostela Nanebevzetí P. Marie a děkanství čp. 1, v ulici Na Příkopech. Pomník je orientovaný k východu. Památková ochrana se vztahuje na pomník padlým s podstavcem, bez pozemku. Na žulovém podstavci s projmutými hranami zúžujícími se směrem dolů se nachází dobově pojatá socha svobody. Vlastní podstavec je situován na rozšířeném soklu a na čtvercové nízé podnoži, která je provedena z kamene a zasazena do okolního travnatého prostoru. Na podstavci jsou nápisy na třech stranách. Na přední (čelní) straně je nápis: NA ROVECH VAŠICH NÁM NOVÝ VZROSTL ŽIVOT Na boční, severní, je nápis: OBĚTEM VÁLKY 1914-1918 Na boční, jižní, je nápis: VĚNOVALI JEJICH RODÁCI V BLATNÉ A V AMERICE Na podstavci je situována dobově pojednaná socha svobody. Socha je signována, sochař Josef Bílek a architekt Josef Petrů. Socha svobody je zde pojednána jako stojící žena oděna v prostém (rolnickém) šatu, přepásaném v pase. Nohy znázorněny při chůzi, pravá noha nakročena, levá nova pokrčena. Pravá ruka přidržuje snop (otep slámy), levá ruka spočívá na hlavě. Hlava s dlouhými vlasy svázanými v cop spočívající na zádech, pohled upřen dopředu.