pomník padlým příslušníkům c. a k. 11. pěšího pluku

Spodní část pomníku vyplňuje kvadratická hmota soklu, který je zhotoven v podobě dvou prolínajících se kvádrů. Sokl je hladký. Střední část pomníku tvoří postament sochy klečícího génia. Hladká hmota je na horních nárožích stesána do podoby čtyř masek zobrazující rakouské vojáky. Hlavy ve vojenských čepicích mají zavřené oči. Přední stěna postamentu nese nápis 1914-1918 / VĚNUJE / HRDINŮM / C. A K. PĚŠ. PL. Č. 11. V souvislosti s tímto nápisem můžeme uvést, že pomník odhalený v roce 1917 upomíná na konec války, který měl nastat až budoucnosti. Letopočet byl nejspíše doplněn dodatečně, pravděpodobně před 1. listopadem 1922. Horní část pomníku je tvořena postavou klečícího génia. Mužská postava částečně zakrytá splývavou tunikou klečí a v pravé ruce drží meč. Pravá noha je ohnuta v koleni do pravého úhlu, pravá ruka je nápodobně ohnuta v lokti a opírá se o pravou nohu. Meč je zapřen do postamentu, ruka je hlava génia se opírá o pravou ruku s jílcem meče. Levá ruka je volně spuštěna. Ze zad postavy vyrůstá pár křídel, tvořící pozadí pro postavu. Výraz tváře je klidný s pohledem soustředěným do dálky, bez výrazných emocí.