pomník Petra Hany

V jihozápadní části Hanova parku památník starosty Petra Hany, tvořený žulovým sloupem na němž je osazena bronzová busta. Na nízké sypané podnoži nízký čtvercový deskový stupeň, z nějž vyrůstá válcový žulový sloupek s mírně předstupujícím válcovým soklem. Mírně nad polovinou výšky dříku sloupku majuskulní kovový plastický nápis: „PETR HANA“. Ve vrcholu dříku odsazený válcový stupeň na kterém je osazena busta Petra Hany, jako staršího prostovlasého muže, signována „A. Langenberger, Praha 1933“.