pomník Rudé armády

Trojboký pomník představující stylizovaný prapor - s horní stranou zvlněnou. Na bočních stranách původně opatřený reliéfním emblémem Sovětského svazu a česko – ruským majuskulním nápisem. Architektonicky upravený nástup v náspu silnice tvoří hranolový sokl obezděný zídkou z kamenných kvádrů doplněný dvojicí schodišť.