pomník soboteckých rodáků

Na dvou nízkých stupních se zdvihá krychlový útvar o stěně cca 1,2 m, z něj vyrůstá štíhlý hranol o šířce a hloubce cca 60 cm, vysoký cca 3 m, na jeho jižní, východní a západní straně po dvojci bronzových portretních (en-face) medailonů o poloměru cca 50 cm. Pod každým z nich nápis: Na jihu: “DR. FR. V. JEŘÁBEK / 1836 1893” pod hořením, pod spodním: “FR. DVORSKÝ / 1839 1907”. Na východě: “DR. BOHUSLAV RAÝMAN / 1852 1910” pod hořením, pod spodním “MUDR. HYNEK PELC / 1844 1915”. Na západě: “ JOS. V. TURNOVSKÝ / 1837 1901” pod hořením a “DR. JINDŘICH ŠOLC / 1841 1916” pod spodním. Na severní straně nápis “VDĚČNÉ PAMĚTI / RODÁKŮ / JINDE POHŘBENÝCH / 1927”. Nad štíhlým hranolem nesoucí sochy o cca 15 cm širší kvádr, vysoký cca 0,5 m. Architektonická část pomníku z pískovcových bloků.