pomník Tadeáše Haenka

Pískovcový objekt se skládá z hranolového podstavce, z něhož vybíhá koule. Koule nese jméno cestovatele a svislá stěna podstavce nese text o jeho základních životních údajích. Ačkoli se jedná o poměrně univerzální tvarosloví, je možné, že se autor pomníku inspiroval ilustrací z Hirschfeldovy Theorie der Gartenkunst, konkrétně z 3. svazku.