pomník Václava Beneše Třebízského

Pomník V. B. Třebízského sestává ze stupňovitého soklu, pilířového podstavce (materiál žula) a busty B. V. Třebízského (materiál bronz). Podstavec má profilovanou patku, hranolový, směrem vzhůru mírně se zúžující dřík a profilovanou hlavici. Na čelní jižní straně uprostřed podstavce vystupuje obdélné kamenné pole s vykrojenými rohy a s rytým nápisem: VÁCSLAV / BENEŠ TŘEBÍZSKÝ . Nad i pod tímto polem jsou připevněny bronzové lipové větvičky. Ze zadní severní strany je v obdélném poli rytý nápis: POSTAVENO SPOLKEM / TŘEBÍZSKÝ / V KLECANECH / MDCCCLXXXXVIII. Bronzová busta V. B. Třebízského stojí na kamenném soklu. / K pomníku vedou z jižní strany schody o pěti stupních. Z jižní strany pomník obkružuje novodobá nízká zděná zídka z bílých cihel. Předmětem ochrany je pomník V. B. Třebízského na příslušném pozemku.