pomník zemřelých ruských zajatců

Pomník v ose připojené, tzv. ruské části hřbitova. Monumentální pomník 515 x 515 x cca 700 cm z pískovcových pevnostních kvádrů a betonu ve tvaru skaliska,v jehož patě v dvojice figur v nadživotní velikosti (klečící Matka Rus u věnce, Bojar), zezadu dvojice malých dětí na otevřené knize. V těle pomníku ve vybrání bysta Bolestného Krista, na vrcholu prostý kříž, pod ním nápisová deska s nápisem N1. Zezadu hladká plocha s nápisem N2. Pomník osazen na kvádrový sokl se čtyřmi stupni v čelní stěně. Zezadu u severního nároží na dvou sousedních kvádrech vtesaný nápis N3, u západního nároží nápis N4. Všechny nápisy vtesané, azbukou. Ohrazení z pískovcových sloupů, nárožní s reliéfy dívčích hlav a mělkými vázami na vrcholu a trojlistem v patě, mezi nimi nižší s profilovanou hlavou, všechny pospojovány kovanými řetězy.