pošta

Nárožní budova projektované jako účelová stavba, se dvěma dvory v půdorysné disposici. Fasáda pravého a levého křídla jednoduchá, bosované přízemí prolomeno čtyřmi vchody, bosovaná jsou i nároží průčelních a krajních rizalitů. Pod okny 1. patra s trojúhelníkovými frontony balustry jako náznak balkonů, šambrány jednoduché, ve 2. patře okna bez frontonů, ve 3. segmentovitě značená dvojokna. Užito běžných dekorativních prvků. Střední část budovy je ve výtvarném projevu výraznější a bohatší. Má tři okenní osy, přízemí bosováno, 2 atlasové podpírají lodžii v 1. patře, jehož segmentová balkónová okna s pilastry jsou završena půlkruhovým frontonem. 1. a 2. patrem probíhají 4 toskánské sloupy, nad nimi mezi dvojokny 3. patra jsou umístěny 4 alegorické plastiky symbolizující telegraf, lodní a železniční dopravu a poštu. Průčelí je završeno hranolovitým střešním útvarem se štítem a balustry, rizality pak věžičkami. Základy budovy jsou z kamene, sklepové prostory z kamene a cihly, schodiště z bílého granitu. Užito i železných konstrukčních prvků. Plastické ozdoby na fasádách i v interiéru z pískovce a granitu.