pošta a spořitelna

Půdorys domu je přibližně ve tvaru písmene L. Honosné secesní stavbě dominuje nárožní osmiboký rizalit vystupující nad lomenou střechu krytou pálenými taškami bobrovkami. Zastřešení rizalitu bylo původně provedeno stejně jako fasády celého objektu z červeného pískovce s náročně provedenou kamenickou výzdobou. Dnešní zjednodušený helmicový tvar provedený z mědi získala budova v roce 1935, kdy autory změny zastřešení byli liberečtí architekti Josef Effenberger a Fritz Noppes. Fasády členěné mělkými rizality se štítovými vesměs trojúhelnými zakončeními zdobí jak geometrické tak i florální motivy a iniciály: „PS“ určující účel stavby. Vyvýšený suterén je umístěn do soklové části tvořené haklíkovým zdivem z režného pískovce. Ten byl použit z části i u přízemí, kde je již kombinován s červeným pískovcem. Užitím světlého pískovce ve spodní části stavby došlo k jejímu odlehčení. Výplně otvorů (vstupní dveře, okna, mříže, dveře interiéru) se dochovaly téměř v autentické podobě s minimálními zásahy. Okna jsou špaletová převážně šestikřídlá s příčníkem v horní třetině. Vstupní dřevěné dveře jsou z větší části prosklené a opatřené náročným secesním dekorem (ten je užit především na obou vstupních dveřích jihovýchodního průčelí). Veřejné prostory pošty byly umístěny do zvýšeného přízemí přístupného hlavním vstupem v nárožním rizalitu. Po předloženém žulovém schodišti se vstupovalo do osmibokého vestibulu, jímž byla třemi průchody přístupná hala, ze které se vstupovalo do provozoven poštovní pojišťovny s kasou, která byla situována v jižní části budovy a ostatních místností sloužících poštovnímu úřadu. Nacházela se zde např. listovní pošta, vlaková/dostavníková pošta, místnost pro listonoše, třídírna tisku, telegraf, telefonní místnost s hovornou apod. Ve dvoře byla remíza s nákladací rampou, ke které byl přidružen sklad zásilek. Poštovní úřad byl dále přístupný i postranním vstupem umístěným v severní části severovýchodního průčelí. V patře se patrně nacházely kanceláře vyšších poštovních úředníků (půdorysy sklepa, 1.patra a podkroví se bohužel nedochovaly). Do druhého patra byly umístěny tři bytové jednotky. Jeden reprezentativní byt určený patrně pro ředitele byl situován do jihovýchodní části objektu a byl přístupný samostatným schodištěm v jeho jižní části. Sestával se ze tří pokojů, salónu, ložnice s koupelnou, kuchyně se spíží, pokoje pro služku, dvou záchodů soustředěných kolem centrálně umístěné předsíně. Zbylé dva menší byty byly přístupné schodištěm v západní části domu. Tvořily je tři pokoje, kuchyně se spíží, koupelna a záchod. Jeden z nich měl navíc ještě poměrně rozsáhlou předsíň a skladovací místnost.