pošta a spořitelna U Modrého lva

Stavba pošty a spořitelny vznikla v době přestavby severní části Starého Brna, která byla plánována od brněnského výstaviště po úpravu Mendlovo náměstí s lokálními zásahy i v blízkém okolí. Přesto tato drobná budova stojící v místech starého hostince U modrého lva nemá přímou souvislost s těmito urbanistickými proměnami Starého Brna. Projekt zpracoval Jan Dvořák (1963). Realizace proběhla v roce 1963. Stavba je skeletová, dvoupodlažní, jednoduchá kubická na obdélném půdorysu. Přízemí je mírně ustoupeno vůči prvnímu patru, hlavní vstup je umístěn v nice a zdůrazněn sloupem a římsou. Fasáda je v přízemí omítaná a členěná čtyřmi velkoplošnými okny. V patře je obložena keramickým obkladem a členěna dvanácti okny. Na severozápadě je v bílém keramickém obkladu proveden modrý lev.