Poštovní dvůr

Poštovní dvůr je empírová stavba, budovaná jako výletní středisko pro zámožné hosty Karlových Var na konci 18. a počátkem 19. století. V době svého vzniku sloužil k účelům reprezentačním a zábavním a jako cíl častých vycházek tehdejších lázeňských hostů. Po architektonické stránce jde o málo nadprůměrnou empírovou stavbu s typickým empírovým průčelím se schodištěm a přistavěným pavilonem. Hlavní budova má dosud zachovaný reprezentační sál s balustrádou a sloupovím, kde se odehrávaly významné společenské události. Tento sál je zdoben významnou freskou malíře J. Kramolína, tvořícího v pozdně barokovém slohu a působícího v K. Varech, kde v roce 1802 zemřel.