poutní místo Maria Rast

Pseudorománský soubor jihozápadně od obce Vyšší Brod, obsahující 14 zastavení křížové cesty podél stezky na Martínkovský vrch, dále areál s kostelíkem, kazatelnou a kaplí nad balvanem s křížem a Božím hrobem, kterým vrcholí křížová cesta.