Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Hlavní fasáda je otočena do náměstí. Ve střední části má rizalit završený trojúhelným štítem a v přízemí obehnaný sloupovou podklenutou arkádou, završenou nahoře zděným geometricky prolamovaným zábradlím. Portikus je členěn pěti vysokými okny, mezi kterými jsou polygonální polopilíře. V supraportách jsou reliéfy se symboly vztahujícími se k právu. Nad okny probíhá mohutná římsa, nad ní jsou dvě řady otvorů, s trojúhelnými prolamovanými výplněmi. Nad širokou římsu se tyčí ostrý štít s nápisem : Universita Karlova, nad nápisem je český znak se lvem a pod ním p stranách reliéfy poloklečících postav muže a ženy. Ostatní fasády mají na nárožích mělké rizality ukončené trojúhelnými štíty. Fasádu člení nad třetím patrem římsa s deskami a završuje zalamovaná římsa členěná pilastry, nad ní pak vystupují drobné vikýře. Vertikálně fasádu rytmizují pilastry nasazené od druhého patra. Budova má půdorys protáhlého lichoběžníku, při nábřeží lukovitě vyklenutého. Pěti křídly obepíná malý dvůr ve tvaru písmene „T“ velkou prosklenou dvoranu se třemi patry ochozu. Strop dvorany má kovovou příhradovou konstrukci. Stěny jsou obloženy žulou a granitem. Po dvou stranách dvorany vybíhají do patra schody, do vyšších pater vede samostatné třítraktové schodišťové křídlo. Pod středním křídlem schodiště stojí dvě žulové fontány. Druhým zajímavým prostorem je vstupní vestibul nesený dvěma řadami pilířů, které jsou stejně jako stěny obloženy mramorovými deskami. Osvětlení tvoří pás světel obíhající okolo střední části vestibulu. V interiéru se dochovala řada původních detailů – dveře s kováními, okna s kováním a klikami, madla schodišť, svítidla, kyvadlové dveře s madly a závěsy a další.