Pražská brána

Brána je průjezdní hranolovou věží, zapojenou asymetricky do hlavní hradby. Fasády jsou rozděleny dvěma kordónovými římsami. Klenuté přízemí je přístupné lomenými tesanými portály jednoduché profilace, nad přízemím 5 plochostropých pater s okenními otvory různých tvarů a velikostí (ve 2. na vnějším průčelí klíčová střílna). Do 1. patra se vystupuje schodištěm z průjezdu. Věž vrcholí dlátkovou střechou, v ní je umístěn cymbál.