Pražská tržnice - jatka

Kulturní památku tvoří: dvě sochy mužů s býky, budovy č. 1-2, 4-18, 20, 22-25, 29, 35-36, 39-41. Ústřední jatka hl. m. Prahy spojené s ústředním trhem na dobytek a maso byla zřízena na základě zemského zákona z r. 1889. Areál byl postaven podle projektu arch. a městského stavebního rady J. Srdínka v letech 1894-95, sestával z 41 objektů vybudovaných jako součást komplexu jatek. Později došlo k asanaci menšího počtu objektů, případně k jejich radikální přestavbě. Od r. 1910 do 1922 proběhly další stavební úpravy - přístavby nových objektů. V 70. letech 20. století byla jatka zrušena, r. 1982 tu byla otevřena Pražská tržnice. Vedle jatečních objektů a souvisejícího provozu měl areál i vlastní vodovod a kanalizaci, byla tu vodárenská věž, dále různé správní a administrativní objekty, burza a železniční vlečka z nádraží Praha-Bubny.Většina objektů je provedena v historizujícím stylu z režného, omítaného zdiva, v červeno-bílé barevnosti. Před hl. vstupem z nábřeží jsou po obou stranách na pylonech (kamenný podstavec s plast. znakem Prahy) umístěny plastiky mužských postav s býky : 1. mladík v kontrapostu ve staroslovanském kroji s pastýřskou holí v.ruce, zády se opírá o mohutného býka. Sign.na podstavci: Čeněk Vosmík. 2. muž s knírem ve staroslovanském kroji, v kontrapostu, pootočený k mohutnému býku se sklopenou hlavou, pravá ruka drží mlat, levá spočívá na rukojeti dýky. Sign. na podstavci: Bohuslav Snirch, 1895.