Pražský most s kiosky

Na předmostí z každé strany vždy jeden kiosek na kruhovém (na východním, k městu) a oválném půdoryse (na západním). Mezi kiosky přes silnici železný půloblouk se žárovkami. Od všech kiosků na břeh vede odstupněný sokl s žulovými vrchními kvádry, mezi kiosky a mostem jsou schody a dále kamenné pilíře s vrchní římsou, mezi pilíři segmentově ukončená výplň. Na uliční straně od kiosků vybíhají nízké opěrné zídky, ukončené stožáry veřejného osvětlení. U kiosků na předmostí (Pražské předměstí, k nádraží) dva železné stožáry, přímo u řeky dva mohutné čtvercové betonové podstavce s kamennou nárožní bosáží, nahoře segmentové hranoly s plastickou ozdobou, na nich vždy ozdobná mísa.