premonstrátský klášter Teplá

Areál kláštera premonstrátů představuje veliké množství rozličných budov, hospodářských objektů a prvků – kostel Zvěstování Panny Marie, konvent, prelatura, knihovna, muzeum, špýchar, správní budovy, budovy lesního úřadu, lékárna, stodola, zahradní domek, skleník, kůlna, kočárovna, stáj, hospoda, vážní domek, dále pak sochařská výzdoba, ohrazení a park s rybníkem. Klášter založil blahoslavený Hroznata roku 1193. Jeho nejstarší památkou je zcela mimořádná románská trojlodní bazilika Zvěstování Panny Marie s dvouvěžím v západním průčelí. Slavnostně byla vysvěcena roku 1232, kdy byl přítomen i český král Václav I. Současná podoba kláštera je zdařilou barokní přestavbou, z přelomu 17. a 18. stolení, architekta Kryštofa Dientzenhofera. Hospodářské objekty vznikaly postupně až do 19. století. Poslední velkou novobarokní dostavbou kláštera byla knihovna, muzeum a razantně byl rozšířen a upraven park.