příkop

Příkop se dochoval v podobě mělké deprese (dnes parková úprava a travnatý pozenek) pouze na SV straně města. Zevnitř města jej vymezuje parkánová hradba s uvedenou pětibokou baštou, zvenčí vnější hradbou.