proboštství

1) kostel Zvěstování P. Marie 2) ambit 3) proboštství čp. 1 4) socha sv. J. Nepomuckého 5) socha Anděla Strážce Areál se nalézá celkem v nejvýše položeném místě nevelké osady. Na místě staršího poutního kostela s ambity nejpozději ze 17. století byl stavěn od r. 1720 nový poutní komplex s budovou proboštství podle Santiniho projektu z r. 1711 (starší stavby bourány od r. 1710). Sestává z budovy proboštství, kostela a na něj navazujících ambitů. Při východní straně kostela byla v roce 2012 postavena novostavba koutové kaple Obětování Páně, v letech 2017-2020 realizována novostavba východního ambitu podle Santiniho původního projektu. Nádvoří před východním průčelím budov vymezeno ohradní zdí; v jeho prostoru z valounů vydlážděná plocha ve tvaru kvadrilobu; uprostřed kruhový kamenný bazén a po obvodě několik ozdobných váz; od této plochy vede cesta ke vstupu do proboštství a potom k severu; cesty zpevněny žulovými deskami a lemované okrasnými dřevinami. Při severním okraji cesty, po její východní straně, pozůstatek vyrovnávacího schodiště; od něho jde k východu v půdorysu obloukovitě zakřivená opěrná zídka. Dvůr vymezený ambitem protknutý dlážděnými cestami. Před jz. průčelím proboštství umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého a Anděla Strážce, transferované z Plas.