průčelí skupiny rodinných domů

Šest řadových rodinných domku čp. 852, 865, 866,867, 868, 869 se sedlovými střechami, o třech podlažích. Vnitřní dispozice domků se odráží na uliční fasádě, poněvadž se prostorově člení na dvě části, vůči sobě o půl podlaží posunuté. Hmotová odlišnost je zdůrazněna i materiálem: 1) režným zdivem v jedné části o půl podlaží nižší a lícující s korunní římsou střechy, 2) tradiční omítkou vystupující o půl podlaží nad korunní římsu. V každé hmotové a materiálové části je jedna okenní osa, v režném zdivu jsou to menší čtyřtabulková okna, v klasické omítce nárožní šestitabulková okna (v případě koncového domu) či osmitabulková okna v případě řadovky. Šestice domů je kompozičně v předzahrádkách doplněna dvěma garážemi.