psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno

Areál se skládá ze tří navazujících objektů rozvržených na půdorysu písmene L. Hlavní fasáda je orientována k severu a dvorní k jihu. Objekt se skládá z hlavní jednoduché kubické šestipodlažní budovy (suterén, přízemí a čtyři nadzemní podlaží) a navazující části dvoupodlažní přízemní budovy s mírně předstupující frontou. Třetí část částečně uzavírající areál je dvoupodlažní objekt s posluchárnou. Vyšší objekt je železobetonovým skeletem s cihelnou vyzdívkou; nižší objekty jsou stěnové systémy z cihelného zdiva se železobetonovou vodorovnou konstrukcí. Areál je střídmě architektonicky utvářen skladbou objemů jednotlivých částí. Hlavním vnějším výrazovým prvkem je šlechtěná omítka v světlešedém odstínu s kontrastními okrovými a terakotovými probarvenými částmi. Pravidelný rastr zdvojených oken doplňuje na severní fasádě sloupy v přístupu do suterénu a železobetonová markýza u hlavního vstupu. Na jižní fasádě hlavního objektu je výrazným prvkem rastr vytažených vertikálních a horizontálních konstrukcí doplněný o vitrajový arkýř ve vestibulu. Snížené části dominuje redukovaný portikový vstup otočený k bazénu s leptanými okny v patře. Nedílnou součásti budovy jsou umělecká díla (vitrajová okna, pískovaná okna, sochařské práce aj.) a především Hádlíkem iniciovaná terapeutická zahrada na jižní straně areálu s vodní plochou, které byla otevřena zároveň s novou budovou v roce 1965. Oldřich Vašica vytvořil v hlavní hale vitraj "Voda", která znázorňuje řasy a plankton. V části posluchárny zase pískovaná okna s tématem "Naše země" znázorňující rybníky, pole, zahrady, řeky a lesy. V zahradě u vodní plochy je umístěna socha "Rodina" od Vincence Makovského.