radnice

Patrová nárožní budova s valbovou střechou prejzovou, s podloubím do náměstí. Stavba z cihel, průčelí do náměstí a sokl na S straně z pískovcových kvádrů. Pískovcová ostění oken. Průčelí do náměstí trojosé, S průčelí pětiosé. Podloubí sklenuto 3 poli křížové klenby s jením valeným pasem. V podloubí ve střední ose renesanční portál. Okna v patře renesanční, trojdílná, v levé ose do náměstí sdružené okno (pár dvoudílných. V přízemí novodobá okna trojdílná, pouze v 5. ose S průčelí dvoudílné okno renesanční. Na průčelích reliéfy. Podkrovní místnosti na S straně s pultovou střechou. Interiéry moderně upraveny, pouze klenutá zasedací místnost v SZ části je renesanční. Podsklepeno. Předmětem ochrany je renesanční radnice a část příslušného pozemku. Součástí nemovitosti je bronzová socha sv. Václava na nároží v 1. patře.