radnice

Třípodlažní budova se šířkově orientovaným průčelím do náměstí, na půdorysu nepravidelného "U" se sedlovou střechou krytou pálenými taškami bobrovkami. Hlavní hmota má v zásadě obdélný půdorys s úzkým dvorním křídlem na severní straně. Hlavní průčelí obrácené do náměstí má monumentální charakter, je v zásadě sedmiosé, přičemž v krajních osách jsou flankovací polygonální věžičky, výškově přesahující průčelí, střední osu tvoří mohutný, stupňovitým štítem zakončený rizalit s vjezdem uprostřed, prolomený trojicí hrotitých oken na výšku dvou podlaží a v mezilehlých osách jsou vždy dvě sdružená okna, v přízemí a patře hrotitá, ve druhém patře obdélná. Fasáda je členěna mezipatrovými římsami, vysokým soklem a korunní římsou, která je zvýrazněna kamenným vlysem členěným řadou jeptiškových otvorů. Kromě věžiček a rizalitu patra svisle svazují i meziokenní pilastry imitující subtilní opěrné pilíře. Vstupní rizalit je v ploše kolem hrotitého záklenku vjezdu panelován a v úrovni 1. patra opatřen kružbovým kamenným zábradlím balkonu zasedací síně. Po obou stranách balkonu jsou pod baldachýny vloženy dvě stojící postavy českých králů (Karel IV. a Jiří z Poděbrad). Kamenné šambrány oken jsou zakončeny křížovými kytkami. Stupňovitý štít v nárožích flankován štíhlými kamennými "věžičkami", ve středním poli je umístěn čtvercový hodinový ciferník. Vjezdová vrata jsou původním slohovým doplňkem stavby. Boční průčelí do ulice má obdobné členění, střechu zakončují stupňovité, hustě svisle členěné štíty. Ve střeše se uplatňují slohově pojednané komíny. Barevnost hladkých vápenných omítek je provedena ve dvou odstínech hnědavého okru.