radnice

Nárožní jednopatrová budova v sobě spojuje několik starších domů. Tvoří ji dvě křídla a na nároží připojená hranolová věž. Průčelí do náměstí o osmi okenních osách, osazených šestitabulkovými okny. V přízemí je prolomeno pěti oblouky loubí a pod věží ještě dvěma dalšími na každé straně nároží. Oblouky mají polokruhové záklenky a kolem nich je v celém přízemí rozprostřena klenáková bosáž. Nad přízemím probíhá jednoduchá kordonová římsa, na kterou nasedají parapetní výplně oken s obdélnými zrcadly. Okna jsou osazena do profilovaných ostění na jednoduché ploché parapety. Suprafenestry se střídají - v 1. 4. 5. a 8. ose jsou segmentově vypjaté s volutami na koncích, kombinované s plochým lichoběžníkovým klenákem, ve zbylých osách mají tvar dvou spojených volutových esovek. Okenní osy dělí pilastry s volutovými hlavicemi. Nad nimi probíhá oblamovaná plochá široká římsa, na kterou se navazuje další vysedlá profilovaná římsa, oddělující atikové patro. Atika je členěna krátkými lizénami. Pokrývá ji ornamentální dekor propojených oválných zalamovaných zrcadel. Hranolová věž na nároží má mohutné opěráky, zděné z pískovcových kvádříků. V prvním patře jsou je nad dvěma kordonovými římsami osazen orloj, nad ním je další římsa, pak sdružená pravoúhlá okénka s pískovcovým ostěním a profilovaným překladem, nad další římsou malé pravoúhlé okénko, nad ním vpadlé pole se segmentovým záklenkem a ciferníkem věžních hodin. Nad vpadlým polem probíhá přímá suprafenestra. Nad ní je v posledním patře věže, nad další římsou, prolomeno hrotité okno z každé strany věže. Věž zakončuje vysoká báň z měděného plechu s makovicí ve vrcholu. Loubí je sklenuto křížovými hřebínkovými lenbami a stěna domu je zde prolomena několika otvory - pod věží polokruhovým profilovaným portálem, pak třemi pravoúhlými okny směrem doprava, dalším pravoúhlým dveřním otvorem, následuje pravoúhlé okno, oválné okénko a jako poslední segmentem zaklenutý otvor vrat s pískovovým lištovým ostěním. Střecha sedlová, se hřebenem souběžně s průčelím, krytá prejzami, krovní konstrukce nová. INT: Do budovy se vstupuje v polovině dispozice - následuje chodba se schodištěm, zaklenutá valeně s trojbokými styčnými lunetami, vpravo do chodby je průjezd do dvora, klenutý plackami na pasech a vlevo od chodby hloubkově orientovaný prostor zaklenutý valeně s trojbokými styčnými lunetami. Zde se zachovaly fragmenty renesančních kurentních nápisů. Patro je klenuto plackami na pasech a při čele domu plochostropé s trámovými stropy ve dvou místnostech. Věž má v patře čtvercovou místnost s křížovou klenbou s výraznými hřebínky. Do pater věže se vstupuje schodištěm, které je připojeno směrem dovnitř organismu radnice. Křídla uzavírají zatravněný dvorek.