radnice

Nárožní jednopatrový dvoukřídlý objekt na půdorysu L, situován v SZ koutě náměstí, s hranolovou věží v nároží do náměstí. Zastřešen dvěma k sobě kolmými sedlovými střechami, hřebeny vždy rovnoběžné s daným průčelím, věž s bání a lucernou. Průčelí k náměstí a do ul. Sychrovy: fasáda o sedmi osách v patře i v přízemí, kde jsou dva vstupy - hlavní v patě věže půlkruhový s dvojkřídlými vraty a ob dvě osy vlevo vedlejší s dřevěnými obdélnými dveřmi, oba v kamenném ostění, hlavní vstup jen zčásti - archivolta je štuková. Nad hlavním vstupem je knížecí lichtensteinský znak s řádem zlatého rouna a letopočtem 1723, a pamětní deska rodáka M. J. Sychry (pískovcový rám s mramorovou deskou a nápisem: Zde narodil se Matěj Jozef Sychra dne 21.prosince 1776. J.C. pa 1876). Věž vystupující nad střechu je v patě prosvětlena sdruženým oknem s půlkruhovými záklenky a dřevěnými žaluziemi, v další úrovni se uplatňuje půlkruhově zaklenutá nika a v ní malý zvonek. V nejvyšším patře pod korunní římsou jsou do všech čtyř stran obrácené kruhové prosklené ciferníky hodin. Věž vrcholí měděnou střešní bání s lucernou, makovicí a korouhví tvaru praporce s vročením 1994. Průčelí do Kostelní ulice je šestiosé v patře, v přízemí jsou namísto dvou pravých os jedny dveře v pravoúhlém pískovcovém ostění. Patra v obou průčelích odděluje kordonová římsa. Čtyřkřídlá šestitabulková okna lemují šambrány s lištou posazené na průběžné profilované parapetní římse. Korunní římsa bohatě je profilovaná. K zadní straně radnice v Kostelní ulici přiléhá stará škola, od r. 1850 s radnicí stavebně propojená.