radnice

Radnice je situovaná východně od náměstí, naproti fary. Stojí při mostu přes Doubravku, na místě mostní brány. Patrová budova na obdélném půdorysu krytá, sedlovou střechou, má architektonicky výrazně pojatou fasádu v neogotickém stylu. Štít i atiku zdobí cimbuří. Přízemí od patra odděluje plochá kordonová římsa. Patro člení užší obdélná tabulková okna sdružená po dvou, se středními pilastry a mohutnými frontony v podobě lomeného oblouku. Portál situovaný v pravé ose tvoří trojúhelníkově ukončený rizalit. Vstupní nika rizalitu je ukončena lomeným obloukem. Obdobně řešené štítové průčelí zdobí český znak. Předmětem ochrany je radnice čp. 12 a příslušný pozemek