radnice

Reprezentativní historizující budova radnice uzavírá Dolní náměstí z jihovýchodu. Hmotově výrazně členitému patrovému podsklepenému objektu vystavěnému na půdorysu písmene L dominuje čtyřhranná 37 metrů vysoká věž v severovýchodní části stavby. Západní převýšená část s velkými segmentově ukončenými okny obřadní síně se k divákovi obrací kolmo k sobě postavenými asymetrickými štíty a arkýřem. Hlavní vstup je umístěn do balkónového portiku severního průčelí, který vyplňuje prostor mezi věží a arkýřem a k němuž vedou dvě předsazená schodiště – čelní a boční. Průčelí je dále osazeno drobnějším arkýřem u severovýchodního nároží. Východní boční průčelí je členěné dvěma bočními rizality ukončenými štíty a osazeno centrálně umístěným méně reprezentativním vstupem. Jižní dvorní průčelí má dva schodišťové rizality a je osazeno zadním vstupem, který ústí přímo na boční schodiště. Střechy objektu respektují jeho hmotové uspořádání s řadou štítů a jsou tudíž také velmi členité a různorodé. Hlavní střecha a střechy četných štítů jsou sedlové. Střecha věže je dlátková, v případě většího arkýře se jedná o střechu zvonovou, menší arkýř završuje střecha jehlancová. Střechy byly původně kryty pálenými drážkovanými taškami v kombinaci s glazovanými taškami a se zdobnými hřebenáči několika velikostí a tvarů v kombinaci zelené a červené barvy. Vzorky původní krytiny uložené na půdě radnice jsou opatřeny nápisem „KODERSDORF“ (hornolužická obec nacházející se nedaleko Zhořelce v dnešním Sasku). Střechu prostupovaly drobné kovové zdobně provedené vikýře. V současné době střechy kryje měděný plech a vikýře jsou pultové. Na fasádách bylo využito kontrastu hladkých omítek s jemným štukovým dekorem a různobarevného pískovcového zdiva či obkladu. Současné omítky tvoří břízolitový nástřik a jsou bez štukových dekorací. Z pískovcových desek je tvořena podezdívka radnice, na kterou navazuje pískovcové haklíkové zdivo v úrovni vyvýšeného suterénu, a ze stejného materiálu je vyzděna i spodní část věže do úrovně hlavní střechy. Z pískovce jsou vytvořeny mj. další prvky jako např. zábradlí balkónů – nad hlavním vstupem a také balkónu věže posazeného na pískovcových krakorcích, armování nároží, portály vstupů, lemy spodních částí oken, čučky atd. Reliéfní výzdobu tvoří střídající se desky s vegetabilními motivy z červeného pískovce, které z každé strany navazují na okna a zdobí portály s motivy – variující rosety, trsu pampelišky, ratolesti hrušně, kaštanu, borovice a snad brusinky. Pod oknem obřadní síně severního průčelí se nachází reliéfní deska se znakem města Rokytnice nad Jizerou, který po stranách doplňuje borovicové větvoví. Okna objektu jsou převážně špaletová čtyřkřídlá s horním poutcem, členěná do kříže. Horní křídla jsou dále dělena do čtyř tabulek. Okna reprezentativních prostor obřadní síně a hlavního schodiště jsou segmentově ukončena a jejich výplně tvoří vitráže. Funkčně byl interiér radnice využit jednak pro potřeby úřadu, především v prvním patře, dále jako sídlo spořitelny v přízemí a v neposlední řadě i k bydlení, ke kterému bylo využito především východní křídlo budovy se samostatným vstupem a schodištěm. Komunikačně odděleny od hlavní budovy byly i prostory suterénu tohoto traktu, kde se nacházely sklepy a v severovýchodním nároží prádelna. Suterén severního úředního a spořitelního křídla byl kromě skladovacích prostor sklepů využit jako vězení se třemi celami situovanými západně od hlavního schodiště. Prostory vyplňující severozápadní část suterénu sloužily jako byt, patrně pro správce. Přízemí severní části přístupné reprezentativním vestibulem do schodišťové haly bylo sídlem spořitelny, s kancelářemi, kasou, kanceláří ředitele, zaměstnaneckým bytem a nacházela se zde také knihovna. V rizalitu dvorního průčelí, který byl přisazený k hlavnímu schodišti, se v obou podlažích nacházely záchody. Patro sloužilo pro městskou reprezentaci. Kromě radního sálu (zasedací, obřadní síně) s přidruženou šatnou, zde byla kancelář starosty, kanceláře, archiv a trezory. Ve východním křídle se nacházely čtyři bytové jednotky. Byty byly ve třech případech dvoupokojové s kuchyní a záchodem sdružených kolem prostorné předsíně. Jeden byt patra byl o pokoj menší, tento prostor byl využitý pro potřeby radnice. V interiéru se dochovala řada původních prvků a konstrukcí secesního tvarosloví. Jedná se především o výplně dveřních otvorů s obložkami, zábradlí, štuky, taracové podlahy, obložení stěn zasedací síně, lustr tamtéž. Obřadní síň s přilehlou šatnou byly upraveny v duchu modernismu 70. let 20. století. Věž má přízemní a patrovou místnost, vstup do ní je z krovu budovy. Vnitřní dřevěné schodiště věže má celkem deset úrovní (pět pater a pět mezipater). V předposledním patře se nacházejí táhla věžních hodin a jejich ciferníky na všech čtyřech stranách věže hodin. Na jednom ze spodních stupňů schodiště se nachází podpis jednoho z autorů stavby: „Viktor Krause“.