radnice

Dvoupatrová neorenesanční budova radnice byla upravena ze staršího domu. Fasáda je symetricky řešena, střední dvojosa je sdružena v rizalitu rámovaném bosáží stejně jako nároží. Přízemí je bosováno, okna 1. patra v edikulách, okna 2. patra s nadokenními římsami. Nad průjezdem umístěném v risalitu je sdružené okno 1. patra a nad ním tympanon na kterém spočívají ženské alegorie, které se opírají o znak města Smíchova. Rizalit je završen věžicí s hodinami završenou bání s lucernou. Druhé osy od kraje jsou ukončeny zděnými vikýři.