radnice

Jednopatrová, čtyřosá, volně stojící budova na obdélníkovém půdorysu. Průčelí obrácené na sever se v přízemí otvírá čtyřmi polokruhovými oblouky loubí na pilířích. Stěny prvního patra členěny dvojicemi pilastrů s triglyfy a čabraky na hlavicích. Obdélníková okna lemuje uchovitě zalomená šambrána. Ve středu prvního patra v oválném vavřínovém věnci vroubeném rostlinnou ornamentikou umístěn znak města Bohdanče. Průčelí vrcholí atikou osazenou vázami a bustami císařů. Ostatní strany radnice bez architektonického členění. Na vrcholu plechem pobitá vížka. Interiér: Přízemí loubí klenba křížově s pasy. Uvnitř křížové a hřebínkové klenby, v některých místnostech české placky. V prvém patře obdélníkový portál s renesančním ostěním a další s pernštýnským znakem v tympanonu. Hlavní vchod má po stranách zbytky renesančního ostění. Sklepy klenuty valeně. Doplněk: Stavba cihelná. V 1.patře je velká síň, síň konšelská a Langrova. Dále po obvodu kanceláře městkého úřadu. V konšelské síni v renesančním portálu osazeny kované dveře diagonálně pobíjené pásy s plochými hřeby, v každém poli plochá rozeta, uprostřed přítažné madlo. V místnosti jsou vysoké plackové klenby pokryty iluzívní výmalbou, imitující náročnou neobarokní štukovou výzdobu. Nade dveřmi malovaný znak města Bohdanče, další znaky zakomponovány v kápích klenby. V síni v 1. patře nad vstupem bez ostění zachován trojúhelný renesanční tympanon s terakotovou náročně plasticky zdobenou římsou (typové pernštejnské terakotové ostění), v němž uprostřed plastický znak Pernštejnů se zubří hlavou, ve cviklech reliéf s dvojicí amoretů, přidržujících štít. Fasády obnoveny, nové barevné řešení: studený hnědavý okr základních ploch s tmavší pásovou bosáží v přízemí je kombinován s bílými architektonickými články. Vytvořil: REI J. Svobodová 8/2005.