radnice

Budova má hlavní křídlo orientované do náměstí, jižní boční křídlo do Radniční ulice a zadní západní křídlo, ke kterému byla při poslední adaptaci doplněna novodobá věž. V prostoru dnešního nádvoří se dříve nacházela další zástavba. V roce 1825 byla pro potřeby radnice postavena zadní budova orientovaná do České ulice, tato je chráněna jako samostatná KP pod rč. ÚSKP 20712/3-5379.