radnice

Jedná se o jednopatrovou budovu (zděnou, omítanou) s hranolovou věží představěnou v hlavním průčelí, k níž je připojeno dvouramenné schodiště, jež vyúsťuje do průchodového loubí o jedné ose na boční straně, zaklenutým křížovou hřebínkovou klenbou. Budova předstupuje vpravo od věže v šíři dvou os před frontu sousedních domů. Do parapetu pod oknem v 1. patře jsou zasazeny tři renesanční pískovcové reliéfy z původní stavby: Šalamounův soud se znakem Šliků, Alegorie spravedlnosti a Zuzana v lázni se znakem Salm – Neuburg. Jednotlivá patra věže dělí profilovaná římsa a 2 horní patra mají nárožní bosáž. V 2. patře je v průčelí zasazena kartuš se znakem města Ostrova. Věž je ukončena jehlancovou střechou, krytou plechem. Průčelí budovy je otevřeno 1 arkádou loubí. V prvním patře 2 a 2 okenní osy v profilovaném rámu, zasazené do hrotitých rámů s motivem kružby. Okna nasedají na průběžnou parapetní římsu. Hlavní římsa je konsolová. Střecha sedlová, krytá eternitem. V přízemí původně otevřené klenuté podloubí, na jehož jižní krajní pole navazuje klenutý průchod do boční ulice. Prostory věže jsou klenuté.